ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเล้า หมู่ 4 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์, 08 มิถุนายน 2563 15:48

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเล้า หมู่ 4 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 463,000 บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 2 มิ.ย. 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 463,000 บาท

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ