ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดงน้อย หมู่ 2 บริเวณหน้าบ้านนายวัน สมสอน ไปทางศาลาอิสานเขียว

วันจันทร์, 24 สิงหาคม 2563 15:50

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดงน้อย หมู่ 2 บริเวณหน้าบ้านนายวัน สมสอน ไปทางศาลาอิสานเขียว ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 215,900 บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 11 ส.ค. 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 215,900 บาท

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ