ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านเล้าน้อย หมู่ 9 บริเวณหน้าบ้านนายสุพรรณ พรมสอน ไปที่นา นายณรงค์ ทุมนันท์

วันจันทร์, 24 สิงหาคม 2563 11:05

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านเล้าน้อย หมู่ 9 บริเวณหน้าบ้านนายสุพรรณ พรมสอน ไปที่นา นายณรงค์ ทุมนันท์ ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ราคากลาง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 66,000 บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 11 ส.ค. 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 66,000 บาท

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ