ราคากลางโครงการก่อสร้างห่อกระจ่ายข่าว บ้านโนนโพธิ์  หมู่ 3  ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล

วันจันทร์, 24 สิงหาคม 2563 10:04

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างห่อกระจ่ายข่าว บ้านโนนโพธิ์  หมู่ 3  ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 72,700 บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 11 ส.ค. 256 เป็นเงินทั้งสิ้น 72,700 บาท

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ