Hot News :

นายสุริยัน บุญพรม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วน! 086-2577202

นายธวัชชัย ชัยภูมิ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วน! 089-4245544

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ

ประกาศ เรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด

ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ของจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับที่ 2/2566 ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566

[ 17-03-2566 ] Hits:10

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านแดง ประจำปี พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านแดง ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 27 - 29 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแดง (บุญเสริมอุทิศ) ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี การแข่งขันมีทั้งกีฬาสากล ...

[ 26-01-2566 ] Hits:28

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชน (วันเด็กแห่งชาติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชน (วันเด็กแห่งชาติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านแดง (บุญเสริมอุทิศ) จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับทุกภาคส่วนในตำบลบ้านแดง ซึ่งจะมีทั้งการแสดงบนเวทีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เอวลั่นปัด , เจ็บตรงนี้กดให้น้องแน่ รำแพรวากาฬสินธุ์ , Danceสะดิ้ง,สาวน้อยต่ำสาด, ปณิธานเพื่อสานต่อความพอเพียง ,สามสิบยังแจ๋ว ...

[ 12-01-2566 ] Hits:131

 1. การเงินการคลัง
 2. ราคากลาง
 3. จัดซื้อจัดจ้าง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

การปฏิสัมพันธ์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ