Hot News :

นายสุริยัน บุญพรม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วน! 086-2577202

นายธวัชชัย ชัยภูมิ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วน! 089-4245544

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ

ประกาศ รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศ รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

[ 01-12-2565 ] Hits:6

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

[ 30-11-2565 ] Hits:7

ร่วมกิจกรรมประเมินโรงเรียนพระราชทาน (โรงเรียนบ้านทม)

     วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ร่วมกิจกรรมประเมินโรงเรียนพระราชทาน (โรงเรียนบ้านทม) ระดับจังหวัด...

[ 21-11-2565 ] Hits:196

 1. การเงินการคลัง
 2. ราคากลาง
 3. จัดซื้อจัดจ้าง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

การปฏิสัมพันธ์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ