นายสุริยัน บุญพรม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วน! 086-2577202

นายธวัชชัย ชัยภูมิ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วน! 089-4245544

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ

สรุปผลการดำเนินงาน ธรรมนูญอยู่ดี มีสุข ปี 2565

     วันที่ 19 กันยายน 2565 นายสุริยัน บุญพรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดง ได้ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ธรรมนูญอยู่ดี มีสุข ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง

[ 19-09-2565 ] Hits:22

นายพงศ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นายอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 25 มีนาคม 2565 นายพงศ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นายอำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอตระการพืชผล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง...

[ 25-03-2565 ] Hits:136

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นางสาววิจิตร หลงชิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล...

[ 22-03-2565 ] Hits:115

 1. การเงินการคลัง
 2. ราคากลาง
 3. จัดซื้อจัดจ้าง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

การปฏิสัมพันธ์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ