นายธวัชชัย ชัยภูมิ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ

ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่ต้องกักกันตนเองเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย จำนวน 14 วัน

ประกาศผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่ต้องกักกันตนเองเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย จำนวน 14 วัน

[ 09-08-2564 ] Hits:56

กิจกรรมมอบถุงยังชีพหรือเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การดำรงชีพเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน

    เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ได้จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่ต้องกักกันตนเองเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย จำนวน 14 วัน

[ 09-08-2564 ] Hits:63

 1. การเงินการคลัง
 2. ราคากลาง
 3. จัดซื้อจัดจ้าง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

การปฏิสัมพันธ์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ