ข่าวประชาสัมพันธ์

    เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประ่จำปี 2564 โดยมี คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมโครงการ

    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนตำบลประเภทอื่น หรือข้าราชกรประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และมีความประสงค์จะโอน (ย้าย) สามารถยื่นคำร้องขอโอน (ย้าย) พร้อมจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบพิจารณา ในวัน เวลา ราชการ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

    เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้รับผิดชอบจัดเก็บขยะอันตราย ได้ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะอันตราย บริเวณจุดที่ตั้งถังจัดเก็บขยะอันตรายภายในตำบลบ้านแดง เพ่ื่อนำส่งขยะอันตรายไปทำลายด้วยวิธีที่ถูกต้อง ขอความร่วมมือทุกท่าน  ได้คัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อสะดวกในการทำลาย ส่งเสริมพัฒนาให้ตำบลบ้านแดง สะอาดน่่ามอง

    เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564  พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ และผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  ได้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแดง เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรเส้นทางได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น

    เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564  นายวัชรพันธ์  ทุมมานันท์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง พร้อมด้วย นายธวัชชัย  ชัยภูมิ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง  นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ในจันทร์แรกของเดือน  เพื่อสร้างความพร้อมในการปฏิบััติหน้าที่เพื่อบริการประชาชน

 เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  หรือโรคโควิด 19  เข้ามาในพื้นที่ตำบลบ้านแดง สำนักงานปลัด จึงมีความประสงค์ในการดำเนินการจัดซื้อพัสดุในกรณีจำเป็นเร่งด่วน ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

 แจ้งประชาสัมพันธ์รณรงค์และป้องกัน Covid-19  โดย สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

บทเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนและประชาชน โควิด-19 และระบาดวิทยา

https://learningcovid.ku.ac.th/

 

 

 

 

 

 

 แจ้งประชาสัมพันธ์รณรงค์และป้องกัน Covid-19  โดย สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

อีเล้งเค้งโค้ง อยู่บ้าน .. ต้านโควิด  สื่อนิทานสร้างเสริมสุขภาพป้องกัน Covid -19

http://www.thaimediafund.or.th/page/listview/53/799/?p=1&type=&year=&month=

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้นก่อนหน้า1234ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 4

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ