ข่าวประชาสัมพันธ์

    เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ได้จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่ต้องกักกันตนเองเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย จำนวน 14 วัน

ประกาศผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่ต้องกักกันตนเองเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย จำนวน 14 วัน
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก(EIT)

    เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประ่จำปี 2564 โดยมี คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมโครงการ

    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนตำบลประเภทอื่น หรือข้าราชกรประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และมีความประสงค์จะโอน (ย้าย) สามารถยื่นคำร้องขอโอน (ย้าย) พร้อมจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบพิจารณา ในวัน เวลา ราชการ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เริ่มต้นก่อนหน้า12345ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 5

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ