พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เป็นพระบรมราชินี

วันจันทร์, 28 ตุลาคม 2562 14:10

     เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงโดย นายวัชรพันธ์ ทุมมานันท์ นายกฯ นายธวัชชัย ชัยภูมิ ปลัดฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นประจำทุกเดือนในวันที่ 28 ของเดือนในการนี้  คณะสงฆ์อำเภอตระการพืชผลได้กำหนดให้ร่วมกันจัดพิธีประจำเดือนตุลาคม 2562 ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ วัดมะลิวัลย์ บ้านเล้า  หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ