นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคาร, 22 มีนาคม 2565 12:27

     วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นางสาววิจิตร หลงชิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" พื้นที่ต้นแบบระดับครัวเรือน (Household Lab Model for quality of Life : HLM) แปลงนายทวี ทิลาธรรม พื้นที่ 3 ไร่ และแปลงนางสมศักดิ์ กาสา พื้นที่ 3 ไร่ บ้านนาหนองสิม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล โดยมี นายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นายอำเภอตระการพืชผล นางคำประไพ รักษาขันธ์...

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ