ภูมิปัญญาท้องถิ่น

นายพร้อม ประโลมจิต หมู่ที่ 6 บ้านโนนบก ตำบลบ้านแดง

          นายพร้อม  ประโลมจิต  หมู่ที่ 6 บ้านโนนบก  ตำบลบ้านแดง  อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  มีความรู้ความสามารถปราชญ์ชาวบ้านเรื่อง การนวดแผนไทย  จับเส้น  กดจุด  

นางหนู นารักษ์ หมู่ที่ 6 บ้านโนนบก ตำบลบ้านแดง

          นางหนู  นารักษ์  หมู่ที่ 6 บ้านโนนบก  ตำบลบ้านแดง  อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  มีความรู้ความสามารถปราชญ์ชาวบ้านเรื่อง การนวดแผนไทย  จับเส้น  กดจุด  

นายบุญหนา พันธ์สุวรรณ หมู่ที่ 9 บ้านเล้าน้อย ตำบลบ้านแดง

         นายบุญหนา  พันธ์สุวรรณ   หมู่ที่ 9 บ้านเล้าน้อย   ตำบลบ้านแดง  อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  มีความรู้ความสามารถปราชญ์ชาวบ้านเรื่องการรักษางูสวัส

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

Poll

ประชาชนชาวตำบลบ้านแดง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ