สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสุริยัน บุญพรม

ประธานสภา

นางบุญเรือง ละอองแก้ว

รองประธานสภา

นายธวัชชัย ชัยภูมิ

ปลัด/เลขานุการสภา

 


 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายไสว ถึงปัดสา

ส.อบต. หมู่ 1

นายสุวรรณ การะพันธ์

ส.อบต. หมู่ 2

นายบรรจง ดาษดา

ส.อบต. หมู่ 3

นายประภาส พันธ์สุวรรณ

ส.อบต. หมู่ 3

นายรัศมี สงวนพิมพ์

ส.อบต. หมู่ 4

นายบัวลา บัวภา

ส.อบต. หมู่ 4

นายบัวพันธ์ ประทุมทอง

ส.อบต. หมู่ 5

นายบุญหลาย ลัดดา

ส.อบต. หมู่ 5

นายวิเชียร สุดหา

ส.อบต. หมู่ 6

นายสมัย มณีกัญย์

ส.อบต. หมู่ 6

นายวสิษฐ์พล ไกลทุกข์

ส.อบต. หมู่ 7

นางสุริสา ทิลาธรรม

ส.อบต. หมู่ 7

นายไวพจน์ ช้อยชด

ส.อบต. หมู่ 8

นางบุญ ประชุมเหล็ก

ส.อบต. หมู่ 8

นายวิจิตร บุญเติม

ส.อบต. หมู่ 9

นายชิษณุพงษ์ ทุมมา

สมาชิกสภาเทศบาล

ส.อบต. หมู่ 9

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ