Hot News :

<!— Header —->

หัวหน้าส่วนราชการ

<!— Rows 1 —->

นายธวัชชัย ชัยภูมิ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 089-4245544

<!— Rows 1 —->

นางสาวธราภัท ทองสิงห์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร099-1845378

 


 

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

<!— Rows 3 —->

นายบุญจันทร์ รุ่งเรือง

หัวหน้าสำนักปลัด

โทร098-1787512

นางเทียมจันทร์ ศรีสมชัย

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร081-9971717

<!— Rows 4 —->

นายสมศักดิ์ พินธุรักษ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร096-0762708

นางวิไลวรรณ คำนาม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

โทร080-0020644

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ