หัวหน้าส่วนราชการ

นายธวัชชัย ชัยภูมิ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นายบุญจันทร์ รุ่งเรือง

หัวหน้าสำนักปลัด

นางเทียมจันทร์ ศรีสมชัย

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสัมฤทธิ์ โคระรัตน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางเรไร คณารักษ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

Poll

ประชาชนชาวตำบลบ้านแดง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ