Hot News :
กองการศึกษา

นางวิไลวรรณ คำนาม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

 


 

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวสรัสวดี หม้อแก้ว

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 


 

ครู ศพด.

นางบุญเรือง จารุแพทย์

ครู คศ.1

นางอรวัลย์ สุขช่วย

ครู คศ.1

นางทองม้วน ยุตะวัน

ครู คศ.1

 


 

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวนภาภรณ์ โคธา

ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก (ผู้ดูแลเด็ก)

นางสาวนภาภรณ์ โคธา

ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก (ผู้ดูแลเด็ก)

นางสาวกรรณิการ์ ไกลบาป

ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก (ผู้ดูแลเด็ก)

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ