Hot News :
สำนักงานปลัด

นายบุญจันทร์ รุ่งเรือง

หัวหน้าสำนักปลัด

 


 

พนักงานส่วนตำบล

นายจุติกานต์ ไหล่หลั่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางธีรวรรณ นิกุล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายนัธทวัฒน์ อัคร์พัฒน์

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายสมพร ประทุมทอง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

อัตราว่าง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

จ่าสิบเอกนคร จารุแพทย์

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายถาวร นิกุล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 


 

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายวัชรชัย วงค์ถาวร

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เกษตร

นายบุญเลิศ วงค์คำ

พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ)

นายคารม กาสา

พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)

นายเรวัตร ทุมมา

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ)

นายทองดี สงวนพิมพ์

พนักงานดับเพลิง

นายชินกร นนท์พละ

คนงานทั่วไป

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ