ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้ออาหารเสร็ม (นมโรงเรียน) ภาคเรียนที่ 2/2566 ปีการศึกษา 2566 สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลบ้านแดง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP