ประชาสัมพันธ์จากศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย

9 พ.ย. 2023 14:20:32 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านแดง 1,866

ประชาสัมพันธ์จากศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากทางศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ได้รับรายงานเหตุการณ์กรณีตรวจพบการเลียนแบบหน้าเว็บไซต์ของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนมิให้ได้รับความเสียหายและรักษาความสงบเรียบร้อย จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อและการบริการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP