ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงขอเชิญประชาชนชาวตำบลบ้านแดงเที่ยวงานสีสันแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง ณ อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ บ้านโนนบก ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

16 พ.ย. 2023 11:44:43 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านแดง 1,580

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงขอเชิญเที่ยวงานสีสันแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง ณ อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ บ้านโนนบก ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี พบกับกิจกรรม การแสดงของนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแดงและกิจกรรมร่วมลอยกระทงChoose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP