ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพาหนะเพื่อรับ - ส่ง นางรำ (ไป-กลับ) ระหว่างตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปยังสวนสาธารณะหนองขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ประจำปี พ.ศ. 2567 กิจกรรม งานเฉลิมฉลอง 160 ปี อำเภอตระการพืชผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP