ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคิดเลือกและสาระสำคัณของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2567))

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP