วันพฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2563 11:15

ราคากลางโครงการซ่อมแซมหอถังระบบประปาบาดาล บ้านโนนบก หมู่ 6

   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซ่อมแซมหอถังระบบประปาบาดาล  บ้านโนนบก หมู่ 6 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  ราคากลาง 53,100.- บาท

Poll

ประชาชนชาวตำบลบ้านแดง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ