วันจันทร์, 08 มิถุนายน 2563 11:06

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเล้า หมู่ 4 สายทางดอนเจ้าปู่ไปป่าช้า

   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านเล้า หมู่ 4 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  ราคากลาง 463,000.- บาท

Poll

ประชาชนชาวตำบลบ้านแดง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ