Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนโพธิ์หมู่ 3 (ถนนสายบ้านโนนโพธิ์-บ้านถ้ำเต่า) ตำบลบ้านแดง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

วันศุกร์, 20 มกราคม 2566 13:26
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนโพธิ์หมู่ 3 (ถนนสายบ้านโนนโพธิ์-บ้านถ้ำเต่า) ตำบลบ้านแดง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ