ค้นหาข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านแดง


คำแนะนำ การค้นหาข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง โดยพิมพ์คำค้นที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดรูปแว่นขยาย เพื่อค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ

ประชาสัมพันธ์โรคไข้หูดับและโรคเมลิออยด์

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-...

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
วันที่ 19 มกราคม 2567 นายสุริยัน บุญพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ได้มอบหมายให้เจ้าท...
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์
 • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนบก หมู่ที่ 6 สายนานายสมร นามบุตร ไป นา นายประเทือง สัมมาวงษ์ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 900 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงกำหนด เมื่อ 2 มิ.ย. 2023
 • จัดซื้อที่ดิน เมื่อ 31 พ.ค. 2023
 • ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 20 จาก 71 ผลลัพธ์
 • จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเสริมผิวด้วยหินคลุก บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี สถานที่ดำเนินการ สายทางที่นานางสิงห์ สุธา - บ้านคอนสาย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 - 4.20 เมตร ยาว 720.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,592.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านแดง กำหนด พร้อมป้ายตามแบบมาตรฐานโครงการของ อบต. จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 20 ก.พ. 2024
 • จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเสริมผิวด้วยหินคลุก บ้านเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี สถานที่ดำเนินการ สายทาง บ้านเล้า - หนองแก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 - 3.50 เมตร ยาว 480.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,560.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายตามแบบมาตรฐานโครงการของ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 20 ก.พ. 2024
 • จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเสริมผิวด้วยหินคลุก บ้านแดง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี สถานที่ดำเนินการ สายทางบ้านแดง - บ้านโนนโพธิ์ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.50 - 3.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,300.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านแดง กำหนด พร้อมป้ายตามแบบมาตรฐานโครงการของ อบต. จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 20 ก.พ. 2024
 • ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  จำนวนครัวเรือน
  613
  จำนวนหมู่บ้าน
  9
  พื้นที่ทั้งหมด(ไร่)
  21,250
  ประชากรรวม
  2,817

  การอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านแดง

  ข้อมูล ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านแดง

  กลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์จากกกและผือ หมู่ที่ 2 บ้านแดงน้อย

  สำนักปลัด
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองคลัง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองช่าง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองสวัสดิการสังคม
   ไม่พบผลลัพธ์

  คลังความรู้
  Choose Your Color
  Purchase now $17
  You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
  TOP