ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านเล้าน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP