นายวัชรพันธ์ ทุมมานันท์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายธวัชชัย ชัยภูมิ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ

แจ้งประชาสัมพันธ์การใช้งาน App ฮักอุบล

     แจ้งประชาสัมพันธ์การทำงานของแอปพลิเคชันฮักอุบล  Hug Ubon  ใช้งานง่าย สะดวก  ไม่ต้องดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องโทรศัพท์มือถือ  เพียงลงทะเบียนใส่ข้อมูลของบุคคลที่ใช้ครั้งแรกเพียงครั้งเดียวแล้วทำการสแกนคิวอาร์โค้ด เมื่อเดินทางไปที่ต่างๆภายในจังหวัดอุบลราชธานี  เบื้องต้นเน้นในเส้นทางรถยนต์ระหว่างอำเภอและตำบล

[ 19-01-2564 ] Hits:4

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

     เมื่อวันที่ 7  กุมภาพันธ์ 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง  จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

[ 07-02-2563 ] Hits:54

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เป็นพระบรมราชินี

     เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงโดย นายวัชรพันธ์ ทุมมานันท์ นายกฯ นายธวัชชัย ชัยภูมิ ปลัดฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นประจำทุกเดือนในวันที่...

[ 28-10-2562 ] Hits:44

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

การปฏิสัมพันธ์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ