นายวัชรพันธ์ ทุมมานันท์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายธวัชชัย ชัยภูมิ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  หรือโรคโควิด 19  เข้ามาในพื้นที่ตำบลบ้านแดง สำนักงานปลัด จึงมีความประสงค์ในการดำเนินการจัดซื้อพัสดุในกรณีจำเป็นเร่งด่วน ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

[ 01-03-2564 ] Hits:13

บทเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนและประชาชน โควิด-19 และระบาดวิทยา

 แจ้งประชาสัมพันธ์รณรงค์และป้องกัน Covid-19  โดย สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  บทเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนและประชาชน โควิด-19 และระบาดวิทยา https://learningcovid.ku.ac.th/            

[ 01-03-2564 ] Hits:6

อีเล้งเค้งโค้ง อยู่บ้าน .. ต้านโควิด สื่อนิทานสร้างเสริมสุขภาพป้องกัน Covid -19

 แจ้งประชาสัมพันธ์รณรงค์และป้องกัน Covid-19  โดย สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  อีเล้งเค้งโค้ง อยู่บ้าน .. ต้านโควิด  สื่อนิทานสร้างเสริมสุขภาพป้องกัน Covid -19 http://www.thaimediafund.or.th/page/listview/53/799/?p=1&type=&year=&month=            

[ 26-03-2564 ] Hits:7

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

การปฏิสัมพันธ์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ