ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเสริมผิวจราจรด้วยหินคลุก สายทางบ้านทม - ดอนปู่ตาบ้านทม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP