โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่บ้าน ตำบลบ้านแดง ปีงบประมาณ 2566

7 ก.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านแดง 363

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่บ้าน ตำบลบ้านแดง ปีงบประมาณ 2566 โดยนายสิทธิชัย ศรีมาฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน ณ ศาลาอีสานเขียว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสุริยัน บุญพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ประธานสภา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ตลอดจน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรม โครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นบ้านให้เกิดอาชีพที่ยั่งยืน สร้างรายได้ให้ผู้เลี้ยง ณ วันที่ 6 กันยายน 2566

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP