โดยนายสุริยัน บุญพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)

31 ส.ค. 2023 15:30:00 กิจกรรม อบต.บ้านแดง 81

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง โดยนายสุริยัน บุญพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงและประธานสภาตลอดจน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) เพื่อนักเรียนมีความสนใจเห็นความสำคัญ และตะหนักในคุณค่าของวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP