ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเสริมผิวจราจรด้วยหินคลุกบ้านทม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี สถานที่ดำเนินการ บริเวณถนนสายบ้านทม - ดอนปู่ตาบ้านทม ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านแดง กำหนด พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการของ อบต.จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP