วันจันทร์, 13 มกราคม 2563 15:37

ประกาศจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding) โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)

             ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding)  ราคากลาง 1,000,000.- บาท ผู้สนใจยื่นข้อเสนอราคาต้องลงทะเบียนผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)ของกรมบัญชีกลาง ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ในวันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 08.30 -16.30 น.

ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding)  ในราคาชุดละ 300 บาท ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านธนาคาร ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2563- 22 มกราคม 2563   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bandang.go.th  หรือ  http://www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-862032 ในวันและเวลาราชการ

Poll

ประชาชนชาวตำบลบ้านแดง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ