Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง เรื่องสรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566

วันศุกร์, 03 มีนาคม 2566 15:23
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง เรื่องสรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ